Rubrik
Varje kund och värmepumps-montage ser vi som unika.. Anpassning måste ske efter kundens behov och husets storlek ,ålder, öppenhet. Dimensionering och intrimmning mot husets övriga värdesystem måste beaktas. Med över 1000 referenspumpar som erfarenhet, kan vi ge dig som kund ett bra råd i dessa frågor.